9000 vuotta ja yksi kesä/9000 Thousand Years and A Summer, 2017

Teos koostuu neljästä synkronoidusta videoprojisoinnista ja äänestä (17min) sekä gallerian seiniin maalatuista värikentistä. Käsikirjoitus, kuvaus, editointi ja äänisuunnittelu Saara Hyvärinen.

Videoinstallation of four synchronized video projections and sound (17min), painted colour fields on the gallery walls. Script, camera, editing and sound design Saara Hyvärinen.

Teoksessa on kuvattuna eräänlainen mikrokosmos; maailma, jonka eri osaset – ihminen, maa, vesi, kasvit, kanat ja niiden munimat munat –  sekä niiden väliset yhteydet tuodaan esiin neljällä projisointipinnalla sekä viereisen tilan seinillä. Äänimaailmana ovat mikrokosmoksen äänet. Keskeinen elementti on 9000 vuotta vanha järvi, jonka pohjaan on saostunut rautaoksidia (keltamultaa) paksuimmillaan  puolen metrin kerros, saostumisnopeuden ollessa noin viisi sadasosamilliä vuodessa. Videoinstallaatiossa mikrokosmoksen osasista syntyy maalia (temperaa), jota on sivelty myös galleriatilan seinille.

lapsjarvi-1

sumut.jpg

pigmtkaivuuKuva: Taideyliopiston Kuvataideakatemian DIA-kuvatietokanta, Petri Summanen

temp1

temp4

temp3

huone

huone1

blogi

Yllä olevat dokumentaatiokuvat on otettu Exhibition Laboratoryn Project Roomin galleriassa, jossa teos oli esillä syys-lokakuun vaihteessa 2017.

Yksikanavaiseksi skaalattu ote teoksen alusta: