Stilleben, 2010

Video/Single Chanel video (2 min.16sec.)

Valon ja videokameran avulla toteutettu asetelma.

Still life created with light and camera.